Doelgroep

We werken al ruim 15 jaar met cliënten met psychiatrische problematiek. Hierbij kan sprake zijn van  borderline, bipolariteit, depressie, angststoornis, psychosegevoeligheid, schizofrenie, autisme spectrum stoornis, sociale fobie al dan niet gecombineerd met verslavingsproblematiek en/ of een verstandelijke beperking.  Ook mensen met een hoge prikkelgevoeligheid bieden we een luwe woonplek op ons landgoed

Er is sprake van chronische zorgbehoefte met als hoofddoel het bieden van stabiliteit en structuur.

Het is voor veel cliënten van de dagbesteding belangrijk om dicht bij de aanbieder van de zorg (Zorgboerderij De Zonnebloem) te wonen aangezien dat voor hen al een vertrouwde en veilige omgeving is.  Dit is met name belangrijk voor mensen met een angststoornis, autismeproblematiek, sociale fobie, psychose- of verslavingsproblematiek. Door de grote druk van de samenleving (meer stress door grotere werkdruk, meer relatieproblemen en echtscheidingen etc.) vallen steeds meer kwetsbare mensen uit de boot…Wij zien daarom ook veel deelnemers uit de directe regio naar ons toekomen.