Ons team

Medewerkersteam

Wij werken met een vast begeleidingsteam van inmiddels 10 mensen (incl. de ondernemers) waarin HBO-ers en MBO-ers in de zorg. Ook hebben wij twee BIG geregistreerde verpleegkundige in dienst en daarnaast een 4-tal vrijwilligers en jaarlijks een aantal stagiaires van MBO en HBO opleidingen.

Door de verschillende kwaliteiten in het begeleidingsteam kunnen we onze deelnemers optimaal van dienst zijn.

De medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold op specifieke onderwerpen en onderhouden van hun deskundigheid.

Thema’s waarin we ons afgelopen jaren hebben verdiept zijn o.a.:

 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Karakterstructuren
 • Voice Dialogue
 • Hoog gevoeligheid
 • Bipolaire problematiek
 • NAH
 • Borderline
 • Schizofrenie
 • Wet zorg en dwang
 • Medicatieveiligheid
 • Traumabehandeling

Van de medewerkers is een VOG op locatie aanwezig.

Medezeggenschap medewerkers

Zorgboerderij De Zonnebloem is een kleine organisatie waarvan het management (bestuur) ook regelmatig op de werkvloer aanwezig is en gezamenlijk met het team de organisatie vormgeeft. Medezeggenschap is zo bij voorbaat gewaarborgd. Er wordt tweewekelijks team overleg gevoerd waarbij inspraak op de werkwijze en feedback van de organisatie aan de orde komt. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats waarbij, naast het praktisch functioneren, de ontwikkeling en ambities van de medewerker het uitgangspunt zijn.

Ervaring in het leveren van zorg

In 2003 zijn we op Landgoed De Zonnebloem gestart met onze zorgactiviteiten binnen een paar jaar kwamen er ca 15 deelnemers voor dagbesteding.

Vanaf 2012 zijn de eerste bewoners hier gekomen.

Vanaf 2015 hebben we WMO-zorgcontracten afgesloten met de gemeenten in de regio: met de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre voor dagbestedingscliënten en met de gemeente Doetinchem hebben we overeenkomsten voor onze 10 bewoners (beschermd en beschut wonen).

Crisisopvang

We worden van tijd tot tijd gevraagd door gemeente of andere zorgverleners om mensen op te nemen voor crisisopvang. Daarvoor is beperkte ruimte.