Kwaliteitszorg

Kwaliteitskader

We hebben via de Federatie Landbouw en Zorg onze kwaliteitszorg georganiseerd.

Het landelijke Kwaliteitszorgsysteem voor Zorgboerderijen ‘Kwaliteit Laat Je Zien’ wordt jaarlijks ge-update. Er wordt een uitvoerig jaarverslag gemaakt. Dit wordt gepubliceerd op www.zorgboeren.nl    Elke drie jaar wordt er door de Federatie een audit ingesteld.

Governancecode

Als kleinschalige zorgaanbieder conformeren wij ons aan de Governancecode Zorg 2017 .

De principes van deze Governancecode worden hieronder voor onze organisatie kort toegelicht. 

 1. Goede zorg

Door de kleinschaligheid van onze onderneming met 25 cliënten en een begeleidingsteam van 10 medewerkers met daarnaast 4 vrijwilligers en een aantal stagiaires kunnen we goede zorg leveren. Ook is de nabijheid en veiligheid voor onze bewoners door onze specifieke setting gewaarborgd. 

 1. Waarden en normen

In de visie op onze onderneming hebben we al beschreven hoe we omgaan met onze cliënten en medewerkers:

 • Iedereen is gelijkwaardig en zo wordt iedereen ook behandeld.
 • Een cliënt wordt niet als ziek beschouwd: je hebt een aandoening, maar je bent niet je aandoening.
 • Elke dag zijn er weer nieuwe mogelijkheden
 • Iedereen mag zijn wie hij is en mag worden wie hij wil zijn.
 • Zorg = maatwerk
 • Buiten maakt je Beter!
 1. Invloed belanghebbenden

Zowel cliënten, medewerkers en vrijwilligers hebben invloed via de inspraakorganen die als zodanig beschreven zijn in ons kwaliteitssysteem

 1. Goed bestuur

Er is een intensieve samenwerking tussen het uitvoeringsteam en het bestuur op de werkvloer.

 1. Inrichting governance

Zoals hiervoor en hierna beschreven. Zie ook de beschrijving in ons kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’.

 1. Verantwoord toezicht

Er is een toezichthouder die meekijkt naar de inrichting en uitvoering van de organisatie en uitvoering van de zorg.

 1. Continue ontwikkeling

We zijn door de intensieve samenwerking op de werkvloer voortdurend bezig met de ontwikkeling van de zorg en verkennen steeds nieuwe mogelijkheden. Hierbij hoort ook de voortdurende (externe en interne) scholing van het personeel.

Toezichthouder

Er is een onafhankelijke Toezichthouder in de persoon van de heer Ed Taylor, wonend in Eefde,  oud-directeur van zorginstelling Urtica De Vijfsprong in Vorden.