Samenwerkingspartners

Samenwerking in de regio

Zorgboerderij de Zonnebloem heeft een breed netwerk van mensen en organisaties waarmee ze samenwerkt en regelmatig overleg voert:

 1. GGNet: SPV’ers en psychiaters voor ambulante begeleiding en mogelijke individuele behandeling die gegeven wordt aan onze deelnemers en/of bewoners. GGNet medewerkers komen wekelijks voor begeleiding op onze locatie.
 2. Tactus: overleg over verslavingszorg.
 3. Traumacentrum Nederland: contacten i.v.m. traumabehandeling van onze cliënten.
 4. Stichting Urtica De Vijfsprong: uitvoering begeleid wonen van een WLZ VG cliënt.
 5. Stichting Marga Klompé: uitvoering van dagbesteding en ambulante begeleiding als onderaannemer inzake ouderenzorg.
 6. Stichting De Lichtenvoorde: uitvoering van dagbesteding als onderaannemer.
 7. Stichting ESTINEA : uitvoering van dagbesteding als onderaannemer.
 8. Huisartsen en specialisten van bewoners.
 9. Collega zorgorganisaties in de regio m.b.t. instroom en doorstroom.
 10. VZOG: vereniging zorgboeren Oost Gelderland voor afstemming met collega’s , kennisontwikkeling en intervisie.
 11. Federatie landbouw en zorg die de kwaliteitsborging van zorgboerderijen organiseert en de belangenbehartiging bij het ministerie van VWS regelt.
 12. Coöperatie landbouw en zorg: landelijke samenwerking op het gebied van financiën, wet- en regelgeving.
 13. Gemeenten in de regio b.t. WMO: Winterswijk, Aalten, Oost Gelre, Doetinchem.
 14. Woningcorporaties voor eventuele doorstroming.