Visie en missie

Zorgboerderij De Zonnebloem is ontstaan in het familiebedrijf van de familie te Voortwis op Landgoed De Zonnebloem in het buitengebied van Winterswijk-Oost.

De volgende punten geven onze visie weer:

  1. Iedereen is gelijkwaardig en wordt zo ook behandeld.
  2. Een cliënt wordt niet als ziek beschouwd: je hebt een aandoening, maar je bent niet je aandoening.
  3. Elke dag zijn er weer nieuwe mogelijkheden
  4. Iedereen mag zijn wie hij is en mag worden wie hij wil zijn.
  5. Zorg is maatwerk én
  6. Buiten maakt je Beter!

 Onze missie:

De Zonnebloem wil aan bewoners en bezoekers een hartverwarmende belevingsplek bieden waar men zich kan verbinden met zichzelf, elkaar, de natuur en de dieren.  Wij streven ernaar om zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren en vinden leven met respect voor de natuur heel belangrijk.

Op het Landgoed werken en leven we al ruim 30 jaar volgens ecologische en duurzame principes.

Deze plek biedt mensen de mogelijkheid om de krachtige combinatie te ervaren van transformerende, bezielende activiteiten enerzijds en de schoonheid en rustgevende werking van de natuur anderzijds.

Onze wens is dat wij mensen inspireren om (weer) in contact te komen met zichzelf en hun puurheid en kracht, zodat zij deze kwaliteiten ook in hun dagelijks leven (weer) kunnen inzetten.

Waarin onderscheiden we ons

We rekenen onszelf tot de ‘groene’ zorgondernemers d.w.z. dat onze zorg geleverd wordt in een groene omgeving. Voor de bewoners bieden we een veilige plek en er is nabijheid: een aantal begeleiders wonen op hetzelfde erf. Zeker voor mensen met angstproblematiek en psychiatrische problematiek heeft dit veel voordelen. Daarnaast zitten we op een behoorlijke afstand van de stad waardoor cliënten met verslavingsproblematiek minder snel terugvallen in hun verslavingsgedrag.

Voor hoog-sensitieve, prikkelgevoelige mensen leidt een stedelijke omgeving vaak tot veel stress en mogelijk tot angstproblematiek en vluchten in alcohol en drugs en als gevolg hiervan fysieke klachten. Deze doelgroep vangen we op in een prikkelarme, natuurlijke omgeving.

Er is een sterk groeiende vraag naar opvangmogelijkheden voor de genoemde doelgroepen, het liefst in een heilzame natuurlijke omgeving.