Woonzorg

Woonzorg

Wij bieden woonzorg aan ca 10 deelnemers d.w.z. de deelnemers huren een appartement op de boerderij en er is een WMO beschermd wonen of WLZ indicatie via de centrumgemeente of het zorgkantoor.

Onze visie m.b.t. het wonen op onze Zorgboerderij is dat we als kleinschalige woon-zorg eenheid in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het leveren van maatwerk voor elke cliënt/ deelnemer. Doordat een aantal begeleiders op het erf van de boerderij wonen is er altijd nabijheid waardoor voor de bewoners veiligheid en voortdurende aandacht is gewaarborgd.

Naast deze woonzorg bieden wij aan deze cliënten ook dagbesteding.

Medezeggenschap cliënten

Er zijn twee cliëntenraden samengesteld: 1. Cliëntenraad dagbesteding. 2. Cliëntenraad bewoners. Deze komen beide 4 keer per jaar bij elkaar.

De cliënten kunnen zo regelmatig invloed hebben op het zorgproces en de aangeboden activiteiten.